تحریریه ایران دکو

تحریریه ایران دکو

ما علاقه مندان دکوراسیون داخلی در ایران دکو با ایجاد بخش تحریریه سعی در تولید محتوا و نشر اطلاعات کاربردی دکوراسیون داخلی و مبلمان می نماییم . از این رو از تمامی دوستانی که دستی بر قلم برای نوشتن چند خطی از زیبایی های فضاهای داخلی ، دکوراسیون یا مبلمان دارند دعوت به همکاری و عضویت در تحریریه ایران دکو می نماییم .

مدیر بخش تحریریه : نورا بوشهریان